• A
  • A
  • A
shutterstock_96365069.jpg
05.09.2022. -
Квартално пословање привредних друштава, II квартал 2022.


Према претходним подацима, пословни приходи у нефинансијској пословној економији у Републици Србији у другом кварталу 2022. године били су већи за 26,9% у односу на исти период претходне године. У поређењу с првим кварталом 2022. године, забележен је њихов раст од 15,6%. У информационо-комуникационом сектору пословни приходи су били већи за 28,6% у односу на исти период претходне године. У поређењу с првим кварталом 2022. године, забележен је њихов раст од 8,8%.

Пословни расходи у нефинансијској пословној економији у другом кварталу 2022. године били су већи за 26,7% у односу на исти период претходне године. Уколико се упореде с првим кварталом 2022. године, њихов раст износи 12,2%. У информационо-комуникационом сектору пословни расходи су били већи за 33,7% у односу на исти период претходне године. У поређењу с првим кварталом 2022. године, забележен је њихов раст од 6,7%.