• A
  • A
  • A
shutterstock_144408568.jpg
25.07.2022. -
Живорођени и умрли, јануар-јун 2022.


У овом саопштењу приказани су претходни резултати о живорођеним и умрлим након уписа чињенице рођења и смрти у матичне књиге рођених и умрлих. Подаци су приказани према месецу регистрације, тј. месецу уписа у матичне књиге рођених и умрлих у 2021. и 2022. години.

У Републици Србији, у периоду јануар-јун 2022. године, број живорођених је износио 29 334. У односу на исти период претходне године, када је број живорођених износио 28 813, бележи се раст од 521 односно за 1,8%.

Број умрлих у Републици Србији у периоду јануар-јун 2022. године износио је  60 346 и, у односу на исти период претходне године, када је број умрлих био 65 817, бележи се пад од 5 471 или за 8,3%.