• A
  • A
  • A
beba02.jpg
01.07.2022. -
Витални догађаји, 2021.


У Републици Србији, у 2021. години, број живорођених износи 62 180 док број умрлих износи 136 622. Природни прираштај износи -74 442.

Од укупног броја живорођених у 2021. години у Републици Србији највећи број живорођених, 18 825, забележен је у старосној групи жена од 30 до 34 године. Просечна старост жене при рођењу детета је 30,1 година, док је просечна старост жене при рођењу првог детета 28,7 година.

Према реду рођења, највише је живорођених првог (28 346 или 45,6%) и другог (21 703 или 34,9%) реда рођења. Посматрано према старости жена, највећи број деце првог реда рођења (9 669 или 34,1%) родиле су жене чија је старост у интервалу 25-29 година док су највећи број деце другог реда рођења (7 567 или 34,9%) родиле жене старе 30-34 године.

Највише деце се родило у јулу, септембру, октобру и новембру.

У Републици Србији је, према подацима за 2021. годину, регистровано 136 622 умрла лица (51,2% мушкараца и 48,8% жена). Просечна старост умрлих је 75,2 године. Водећи узрок смрти код оба пола биле су болести система крвотока. Од овог узрока смрти умрло је 56 610 лица (41,4% од укупног броја умрлих). На другом месту су болести које могу да се доведу у везу са COVID – 19 од којих је умрло 27 742 лица (20,3% од укупног броја умрлих) док су на трећем месту по учесталости умирања тумори, од којих је у 2021. години умрло 20 609 лица (15,1% од укупног броја умрлих).  

Највећи број лица је умрло у марту, априлу, октобру и новембру.

Остале вести