• A
  • A
  • A
shutterstock_669807235.jpg
31.05.2022. -
Кретања на тржишту рада у првом кварталу 2022.


Према Анкети о радној снази у првом кварталу 2022. године број запослених износио је 2 869 700, а број незапослених 341 400. Стопа запослености за дати период износи 49,3%, а стопа незапослености 10,6%.

У односу на први квартал 2021. године, стопа запослености већа је за 3,0 процентна поена (п. п.), а стопа незапослености мања за 2,2 п. п. Међугодишњи раст броја запослених износи 147 500, док међугодишњи пад броја незапослених износи 58 000. У последњих годину дана, приметно је значајно смањење становништва ван радне снаге (-143 400), и њихово преливање у контингент активног становништва, односно запослене. Укупно становништво узраста 15 и више година је у првом кварталу 2022. године, у односу на први квартал 2021. године, смањено за 53 900. У првом кварталу 2022. године, у односу на први квартал 2021. године, незапосленост је смањена за  58 000 (14,5%) доминантно у старосној категорији становништва 15–44 годинe, где је број незапослених мањи за 40 500, и у популацији са средњим и високим образовањем, где је број незапослених смањен за 58 500 за годину дана.

У поређењу са четвртим кварталом 2021. године у првом кварталу 2022. запосленост је смањена за 47 700, а незапосленост повећана за 24 700, што је довело до смањења стопе запослености за 0,7 п. п. и повећања стопе незапослености за 0,8 п. п. Контингент становништва ван радне снаге је благо повећан  (за + 5 900 односно 0,2%) у односу на претходни квартал, што је узроковало незнатно повећање стопе становништва ван радне снаге од 0,2 п. п. у наведеном периоду