-- Stara GA --
  • A
  • A
  • A
beba02.jpg
25.05.2022. -
Живорођени и умрли, јануар–април 2022.


У овом саопштењу приказани су претходни резултати о живорођеним и умрлим након уписа чињенице рођења и смрти у матичне књиге рођених и умрлих. Подаци су приказани према месецу регистрације, тј. месецу уписа у матичне књиге рођених и умрлих у 2021. и 2022. години.

У Републици Србији, у периоду јануар−април 2022. године, број живорођених је износио 19 164. У односу на исти период претходне године, када је број живорођених износио 18 894, бележи се раст од 270 односно за 1,4%.

Број умрлих у Републици Србији у периоду јануар−април 2022. године износио је 44 215 и, у односу на исти период претходне године, када је број умрлих био 46 194, бележи се пад од 1 979 или за 4,3%.