• A
  • A
  • A
shutterstock_344265242.jpg
04.05.2022. -
Квартални бруто домаћи производ у сталним ценама - флеш процена, I квартал 2022.


Реални раст БДП у првом кварталу 2022. године у односу на исти период претходне године износио је 4,3%.

Обрачун кварталног БДП за први квартал 2022. године, који је детаљнији и који се изводи на нижим нивоима агрегирања, биће објављен у саопштењу Квартални БДП у Републици Србији 31. маја 2022. године.