• A
  • A
  • A
Квартални национални рачуни

Квартални национални рачуни представљају повезан и усклађен систем информација који пружа општу слику економске активности Републике Србије у краткорочној динамици. Расположиви су подаци о кварталном бруто домаћем производу са основним компонентама производње и употребе, у текућим и сталним ценама

Вести
Види све
31 август 2020. Квартални бруто домаћи производ, други квартал 2020. године

Реални пад бруто домаћег производа у другом кварталу 2020. године, у односу на исти период претходне године, износио је 6,4%. 

Десезонирана серија података показује пад бруто домаћег производа у другом кварталу 2020. године од 9,2% у односу на претходни квартал.

Опширније
Кључни показатељи
Подаци
Погледајте и ово
Квартални национални рачуни – додатне табеле
Квартални национални рачуни – додатне табеле