• A
  • A
  • A
Квартални национални рачуни

Квартални национални рачуни представљају повезан и усклађен систем информација који пружа општу слику економске активности Републике Србије у краткорочној динамици. Расположиви су подаци о кварталном бруто домаћем производу са основним компонентама производње и употребе, у текућим и сталним ценама

Вести
Види све
30 новембар 2020. Квартални бруто домаћи производ, III квартал 2020.

Реални пад бруто домаћег производа у трећем кварталу 2020. године, у односу на исти период претходне године, износио је 1,4%.

Десезонирана серија података показује раст бруто домаћег производа у трећем кварталу 2020. године од 7,4% у односу на претходни квартал.

Опширније
Кључни показатељи
Подаци
Погледајте и ово
Квартални национални рачуни – додатне табеле
Квартални национални рачуни – додатне табеле