• A
  • A
  • A
shutterstock_759480529.jpg (1)
29.04.2022. -
Улаз, излаз и транзит друмских теретних возила по земљама регистрације возила, 2021.


Током 2021. године, преко међународних друмских граничних прелаза на територији Републике Србије изашло је 899 213 друмских теретних возила, којима је извезено 10 078 хиљ. тона робе. У односу на претходну годину, изашло је за 9,9% више друмских теретних возила, којима је извезено за 6,0% више тона робе. Возилима са регистрацијом Србије током 2021. године извезено је нешто више од половине укупне количине робе (68,8%). Број теретних возила којима је 2021. године роба увезена на подручје Републике Србије већи је за 11,7% него 2020. године. Возилима са регистрацијом Србије током 2021. године увезено је 50,0% од укупне количине робе.

Услед почетка примене Закона о потврђивању Конвенције о заједничком транзитном поступку, који даје могућност учесницима у царинском поступку да робу превозе између уговорних страна Конвенције на основу једне електронске декларације и једног обезбеђења које важи током целе транзитне операције, број теретних возила у транзиту више није упоредив са подацима из претходних година, те га зато и не приказујемо.