• A
  • A
  • A
ad-2946440_1920.jpg
25.01.2022. -
Живорођени и умрли, јануар-децембар 2021.


У овом саопштењу приказани су претходни резултати о живорођеним и умрлим након уписа чињенице рођења и смрти у матичне књиге рођених и умрлих. Подаци су приказани према месецу регистрације, тј. месецу уписа у матичне књиге рођених и умрлих у 2020. и 2021. години.

У Републици Србији, у периоду јануар - децембар 2021. године, број живорођених је износио 62 062. У односу на исти период претходне године, када је број живорођених износио 61 693, бележи се раст од 369 односно за 0,6%.

Број умрлих у Републици Србији у периоду јануар - децембар 2021. године износио је 135 901 и, у односу на исти период претходне године, када је број умрлих био 114 954, бележи се раст од 20 947 или за 18,2%.