• A
  • A
  • A
o.jpg
24.12.2021. -
Новоуписани студенти на академске/струковне студије у 2021/22.

 

Прву годину основних студија у календарској 2021/22. години у Републици Србији уписало је 48508 студената, на свим високошколским установама.

Од укупног броја бруцоша 21216 (43,7%) су мушкарци, а 27292 (56,3%) су жене.

Посматрано према начину финансирања студија, 50,6% новоуписаних студената су корисници буџета, док 49,4% чине самофинансирајући студенти.