• A
  • A
  • A
Високо образовање

Статистика високог образовања обезбеђује податке о студентима уписаним и дипломираним на студијама првог степена (основне академске, струковне и специјалистичке струковне студије), на студијама другог степена (мастер академских и сртуковних студија и  специјалистичке академске студије) и студијама трећег степена (докторске академске студије) и наставницима и стручним сарадницима на овом нивоу образовања

 

Обавештење

Све високошколске установе које желе да електронским путем достављају Републичком заводу за статистику податке о упису студената (образац ШВ20) могу да преузму: критеријуме за логичку контролу, шифарнике, пример XМЛ фајл-а овде .

 

 

Вести
Види све
24. јун 2022. Уписани студенти, 2021/22. школска година – Високо образовање

У школској 2021/22. години, на свим високошколским установама и на свим нивоима студија у Републици Србији уписанo је 243 730 студенатa.

Опширније
Подаци