• A
  • A
  • A
Високо образовање

Статистика високог образовања обезбеђује податке о студентима уписаним и дипломираним на студијама првог степена (основне академске, струковне и специјалистичке струковне студије), на студијама другог степена (мастер академских и сртуковних студија и  специјалистичке академске студије) и студијама трећег степена (докторске академске студије) и наставницима и стручним сарадницима на овом нивоу образовања

 

Обавештење

Све високошколске установе које желе да електронским путем достављају Републичком заводу за статистику податке о упису студената (образац ШВ20) могу да преузму: критеријуме за логичку контролу, шифарнике, пример XМЛ фајл-а овде .

 

 

Вести
Види све
26. јун 2023. Дипломирани студенти, 2022

На државним и приватним универзитетима укупно је дипломирaло 28 442 студентa – од тога 78,4% или 22 288 студената дипломирало је на државним, а 21,6% или 6 154 студента на приватним факултетима.

На државним академијама / високим школама струковних студија и приватним високим школама струковних студија дипломирало је 8 509 студената – од тога  83,9% на државним високим школама, а 16,1% студената на приватним.

Посматрано према начину финансирања студија, од укупног броја дипломираних студената 37,3% су корисници буџета, 46,5% су самофинансирајући студенти и 16,2% су на буџету и самофинансирању.

Опширније
Подаци