• A
  • A
  • A
Високо образовање

Статистика високог образовања обезбеђује податке о студентима уписаним и дипломираним на студијама првог степена (основне академске, струковне и специјалистичке струковне студије), на студијама другог степена (мастер академских и сртуковних студија и  специјалистичке академске студије) и студијама трећег степена (докторске академске студије) и наставницима и стручним сарадницима на овом нивоу образовања

 

Обавештење

Све високошколске установе које желе да електронским путем достављају Републичком заводу за статистику податке о упису студената (образац ШВ20) могу да преузму: критеријуме за логичку контролу, шифарнике, пример XМЛ фајл-а овде .

 

 

Вести
Види све
24. јун 2021. Дипломирани студенти, 2020. – Високо образовање

У календарској 2020. години у Републици Србији на свим високошколским установама и на свим нивоима студија дипломирао је 41 331 студент.

Од укупног броја дипломираних студената 16 488 или 39,9% су мушкарци, а 24 843 или 60,1% су жене.

 

Опширније
Подаци