• A
  • A
  • A
shopping-cart-2369143__480[1].jpg
13.12.2021. -
Индекси потрошачких цена, новембар 2021.


Цене производа и услуга личне потрошње у новембру 2021. године, у односу на октобар 2021. године, упросеку су повећане за 0,9%. Потрошачке цене у новембру 2021. године, у поређењу са истим месецом претходне године, повећане су за 7,5%, док су у поређењу са децембром 2020. године повећане за 7,4% у просеку.

Посматрано по главним групама производа и услуга класификованих према намени потрошње, у новембру 2021. године, у односу на претходни месец, раст цена је забележен у групама Храна и безалкохолна пића (1,5%), Транспорт (1,3%), Ресторани и хотели и Одећа и обућа (за по 1,2%), Намештај, покућство и текуће одржавање стана (0,8%), у групама Стан, вода, електрична енергија, гас и друга горива и Здравство (за по 0,6%). Раст цена је забележен и у групама Комуникације и Образовање (за по 0,1%).

Цене осталих производа и услуга нису се битније мењале.