• A
  • A
  • A
Потрошачке цене

Индекси потрошачких цена мере промене цена производа и услуга које домаћинства набављају за задовољење својих потреба. Ови индекси се користе као мера инфлације.  

Вести
Види све
12. април 2021. Индекси потрошачких цена, март 2021.

У марту 2021. године, у односу на фебруар 2021. године, потрошачке цене су у просеку повећане за 0,5% (индекс 100,5).

Опширније
Кључни показатељи
Подаци