• A
  • A
  • A
Потрошачке цене

Индекси потрошачких цена мере промене цена производа и услуга које домаћинства набављају за задовољење својих потреба. Ови индекси се користе као мера инфлације.  

Вести
Види све
12 новембар 2020. Индекси потрошачких цена, октобар 2020.

У октобру 2020. године, у односу на септембар 2020. године, потрошачке цене су у просеку више за 0,1% (индекс 100,1).

Опширније
Кључни показатељи
Подаци