• A
  • A
  • A
Потрошачке цене

Индекси потрошачких цена мере промене цена производа и услуга које домаћинства набављају за задовољење својих потреба. Ови индекси се користе као мера инфлације.  

Вести
Види све
13. новембар 2023. Индекси потрошачких цена, октобар 2023

Цене производа и услуга личне потрошње у октобру 2023. године, у односу на септембар 2023. године, у просеку су забележиле раст од 0,3%.

Опширније
Кључни показатељи
Подаци