• A
  • A
  • A
Потрошачке цене

Индекси потрошачких цена мере промене цена производа и услуга које домаћинства набављају за задовољење својих потреба. Ови индекси се користе као мера инфлације.  

Вести
Види све
shopping-cart-2369143__480[1].jpg
12.05.2020. - Индекси потрошачких цена, април 2020.

Потрошачке цене у априлу 2020. године, у односу на март 2020. године, у просеку су остале на истом нивоу (индекс 100,0).

Опширније
Кључни показатељи
Подаци