• A
  • A
  • A
shutterstock_96365069.jpg
06.12.2021. -
Квартално пословање привредних друштава, III квартал 2021.


Према претходним подацима, пословни приходи у нефинансијској пословној економији у Републици Србији у трећем кварталу 2021. године били су већи за 19,9% у односу на исти период претходне године. У поређењу с другим кварталом 2021. године, забележен је њихов раст од 8,4%. У информационо-комуникационом сектору пословни приходи су били већи за 17,9% у односу на исти период претходне године. У поређењу с другим кварталом 2021. године, забележен је њихов раст од 6,3%.

Пословни расходи у нефинансијској пословној економији у трећем кварталу 2021. године били су већи за 20,2% у односу на исти период претходне године. Уколико се упореде с другим кварталом 2021. године, њихов раст износи 8,6%. У информационо-комуникационом сектору пословни расходи су били већи за 25,9% у односу на исти период претходне године. У поређењу с другим кварталом 2021. године, забележен је њихов раст од 14,3%.