• A
  • A
  • A
shutterstock_208699915.jpg
30.11.2021. -
Индекси индустријске производње, октобар 2021.


Индустријска производња у Републици Србији у
октобру 2021. године већа је за 0,9% у односу на октобар 2020. године, а у односу на просек 2020. године већа је за 13,6%. Индустријска производња у периоду јануар – октобар 2021. године, у поређењу са истим периодом 2020. године, већа је за 6,5%.

Посматрано по секторима, у октобру 2021. године, у односу на исти месец 2020. године забележена су следећа кретања:

  • сектор Рударство – раст од 39,5%,
  • сектор Прерађивачка индустрија – пад од 0,2%, и
  • сектор Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација – пад од 10,5%.

 

Подаци о индустријској производњи – по наменским групама, у октобру 2021. године, у односу на октобар претходне године, показују да je дошло до раста у производњи:

  • интермедијарних производа, осим енергије, за 11,5%,

док је пад забележен у производњи

 

  • нетрајних производа за широку потрошњу, за 0,7%,
  • капиталних производа, за 0,8%,
  • енергије, за 4,5%, и
  • трајних производа за широку потрошњу, за 26,2%.

 

Обим индустријске производње у октобру 2021. године, у односу на октобар 2020. године, бележи:

       раст код 13 области (учешће у структури индустријске производње – 36%),

       пад код 16 области (учешће у структури индустријске производње – 64%).

Највећи утицај на раст индустријске производње у октобру 2021. године, у односу на октобар 2020. године, имале су: Експлоатација руда метала, Производња осталих саобраћајних средстава, Производња основних метала, Производња кокса и деривата нафте и Производња дуванских производа.

Десезонирани индекс индустријске производње за октобар 2021. у односу на септембар 2021. године показује да је за индустрију – укупно остварен раст индустријске производње од 1,1%, и да је за Прерађивачку индустрију остварен раст од 2,3%.

Десезонирани индекс индустријске производње за октобар 2021. године, у односу на просек 2020. године, за индустрију – укупно показује да је остварен раст од 6,4%, а за Прерађивачку индустрију раст од 4,4%.

Производња малих предузећа (број запослених мањи од 50) која нису обухваћена редовним статистичким истраживањем прати се на узорку изабраних јединица из сектора прерађивачке индустрије. Када се укључи оцена индустријске производње малих предузећа из узорка, индустријска производња у октобру 2021. године, у односу на просек 2020. године, код укупне индустријске производње већа је за 13,6%, а код Прерађивачке индустрије  већа je за 14,0%.

Подаци о индустријској производњи у 2021. години биће објављивани последњег радног дана у месецу и односиће се на претходни месец. 

1) Републички завод за статистику од 1999. године не располаже подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).