• A
  • A
  • A
Производња и залихе

Статистика индустријске производње прати производњу, залихе и продају индустријских производа на месечном нивоу. Подаци се користе за израду индикатора "Индекс индустријске производње" који показује тенденцију промена у развоју индустрије и динамику индустријске производње. Такође се рачуна  индикатор "Индекс залиха готових производа у индустрији" који омогућава сагледавање промена у стању залиха индустријских производа у месечној периодици. Приказују се и произведене количине, залихе и реализација на нивоу група сродних индустријских производа.

Вести
Види све
31. август 2021. Индекси индустријске производње, јул 2021.

Раст индустријске производње од 1,7% у јулу 2021. године у односу на јул 2020. године.

Опширније
Подаци
Погледајте и ово
Додатне табеле
Индекси индустријске производње