• A
  • A
  • A
shutterstock_261177431.jpg
30.11.2021. -
Кретања на тржишту рада у трећем кварталу 2021.


У трећем кварталу 2021. године број запослених износио је 2 924 500, а број незапослених 341 500. Стопа запослености за дати период износи 50,0%, а стопа незапослености 10,5%.

Према подацима Анкете о радној снази за трећи квартал 2021. године, а у поређењу са другим кварталом 2021. године, код лица старости 15 и више година дошло је до смањења контингента становништва ван радне снаге (-95 600) на рачун повећања активног становништва (+83 000). У оквиру контингента активног становништва дошло је до повећања броја запослених (+93 400) и смањења броја незапослених (-10 500).

На међукварталном нивоу, стопа незапослености смањена је за 0,6 процентних поена (п. п.), а стопа становништва ван радне снаге за 1,5 п. п., и у трећем кварталу 2021. године износиле су 10,5%, односно 44,2%, респективно. Истовремено, стопа запослености порасла је за 1,7 п. п. и у трећем кварталу 2021. године достигла је ниво од 50,0%. У оквиру укупне запослености, која је повећана за 93 400, формална запосленост је повећана за 36 500, док раст неформалне запослености износи  57 000.

Према подацима Анкете о радној снази за трећи квартал 2021. године, у односу на трећи квартал 2020. године, стопа запослености повећана је за 2,2 п. п., стопа незапослености за 0,7 п. п., док је стопа становништва ван радне снаге смањена за 2,8 п. п.

У трећем кварталу 2021. године, у поређењу са трећим кварталом 2020. године, забележено је међугодишње смањење становништва ван радне снаге (-183 900) првенствено на рачун раста запослености (+107 700), али  и незапослености (+ 36 600). Укупна посматрана популација (становништво 15 и више година) смањена је за 39 600. 

Од 2021. године Републички завод за статистику спроводи истраживање Анкета о радној снази према новој, редизајнираној методологији Евростата. Више информација о методолошким променама и њиховим ефектима на главне статистичке показатеље може се наћи у посебној публикацији „Анкета о радној снази, нова методологија 2021. на веб страни https://www.stat.gov.rs/sr-cyrl/oblasti/trziste-rada/anketa-o-radnoj-snazi/