• A
  • A
  • A
shutterstock_767091352.jpg
12.11.2021. -
Индекси потрошачких цена, октобар 2021.


Цене производа и услуга личне потрошње у октобру 2021. године, у односу на септембар 2021. године, у просеку су повећане за 0,9%. Потрошачке цене у октобру 2021. године, у поређењу са истим месецом претходне године, повећане су за 6,6%, док су у поређењу са децембром 2020. године повећане за 6,4% у просеку.

Посматрано по главним групама производа и услуга класификованих према намени потрошње, у октобру 2021. године, у односу на претходни месец, раст цена је забележен у групама Транспорт (1,8%), Одећа и обућа (1,6%), Храна и безалкохолна пића (1,3%), Стан, вода, електрична енергија, гас и друга горива (0,9%), Намештај, покућство и текуће одржавање стана (0,6%). Раст цена је забележен и у групама Ресторани и хотели и Образовање (за по 0,5%), Алкохолна пића и дуван (0,3%), Рекреација и култура (0,2%) и у групама Комуникације и Здравство (за по 0,1%).

Цене осталих производа и услуга нису се битније мењале.