• A
  • A
  • A
shutterstock_344265242.jpg
01.11.2021. -
Квартални бруто домаћи производ у сталним ценама - флеш процена, III квартал 2021.


Реални раст БДП у трећем кварталу 2021. године у односу на исти период претходне године износио је 7,4%. 

Обрачун кварталног БДП за трећи квартал 2021. године, који је детаљнији и који се изводи на нижим нивоима агрегирања, биће објављен у саопштењу Квартални БДП у Републици Србији 30. новембра 2021. године.

1) Републички завод за статистику од 1999. године не располаже подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).