• A
  • A
  • A
ad-2946440_1920.jpg
25.10.2021. -
Живорођени и умрли, јануар-септембар 2021.


У овом саопштењу приказани су претходни резултати о живорођеним и умрлим након уписа чињенице рођења и смрти у матичне књиге рођених и умрлих. Подаци су приказани према месецу регистрације, тј. месецу уписа у матичне књиге рођених и умрлих у 2020. и 2021. години.

У Републици Србији, у периоду јануар - септембар 2021. године, број живорођених је износио 45 476. У односу на исти период претходне године, када је број живорођених износио 46 270, бележи се пад од 794 односно за 1,7%.

Број умрлих у Републици Србији у периоду јануар - септембар 2021. године износио је 93 713 и, у односу на исти период претходне године, када је број умрлих био 78 445, бележи се раст од 15 268 или за 19,5%.

Остале вести