• A
  • A
  • A
shutterstock_195608981.jpg
30.09.2021. -
Индекси индустријске производње, август 2021.

Индустријска производња у Републици Србији у августу 2021. године већа је за 0,1% у односу на август 2020. године, а у односу на просек 2020. године мања је за 0,4%. Индустријска производња у периоду јануар – август 2021. године, у поређењу са истим периодом 2020. године, већа је за 6,9%.

Посматрано по секторима, у августу 2021. године, у односу на исти месец 2020. године забележена су следећа кретања:

  • сектор Рударство – раст од 2,3%,
  • сектор Прерађивачка индустрија – раст од 1,3%, и
  • сектор Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација – пад од 6,2%.

 

Подаци о индустријској производњи – по наменским групама, у августу 2021. године, у односу на август претходне године, показују да je дошло до раста у производњи:

  • капиталних производа, за 3,8%,
  • енергије, за 1,8%, и
  • нетрајних производа за широку потрошњу, за 1,3%,

док је пад забележен у производњи

 

  • интермедијарних производа, осим енергије, за 1,4%, и
  • трајних производа за широку потрошњу, за 18,3%.

 

Обим индустријске производње у августу 2021. године, у односу на август 2020. године, бележи:

       раст код 10 области (учешће у структури индустријске производње – 29%),

       пад код 19 области (учешће у структури индустријске производње – 71%).

Највећи утицај на раст индустријске производње у августу 2021. године, у односу на август 2020. године, имале су: Производња кокса и деривата нафте, Производња осталих саобраћајних средстава, Производња пића, Производња основних фармацеутских производа и препарата, и Производња машина и опреме на другом месту непоменуте.

Десезонирани индекс индустријске производње за август 2021. у односу на јул 2021. године показује да је за индустрију – укупно остварен раст индустријске производње од 0,3%, и да је за Прерађивачку индустрију остварен раст од 0,9%.

Десезонирани индекс индустријске производње за август 2021. године, у односу на просек 2020. године, за индустрију – укупно показује да је остварен раст од 4,0%, а за Прерађивачку индустрију раст од 6,6%.

Производња малих предузећа (број запослених мањи од 50) која нису обухваћена редовним статистичким истраживањем прати се на узорку изабраних јединица из сектора прерађивачке индустрије. Када се укључи оцена индустријске производње малих предузећа из узорка, индустријска производња у августу 2021. године, у односу на просек 2020. године, код укупне индустријске производње мања је за 0,2%, а код Прерађивачке индустрије  већа је за 1,2%.

Подаци о индустријској производњи у 2021. години биће објављивани последњег радног дана у месецу и односиће се на претходни месец. 

1) Републички завод за статистику од 1999. године не располаже подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).