• A
  • A
  • A
ad-2946440_1920.jpg
24.09.2021. -
Живорођени и умрли, јануар-август 2021.


У овом саопштењу приказани су претходни резултати о живорођеним и умрлим након уписа чињенице рођења и смрти у матичне књиге рођених и умрлих. Подаци су приказани према месецу регистрације, тј. месецу уписа у матичне књиге рођених и умрлих у 2020. и 2021. години.

У Републици Србији, у периоду јануар-август 2021. године, број живорођених је износио 39 965. У односу на исти период претходне године, када је број живорођених износио 40 559, бележи се пад од 594 односно за 1,5%.

Број умрлих у Републици Србији у периоду јануар-август 2021. године износио је 82 681 и, у односу на исти период претходне године, када је број умрлих био 70 322, бележи се раст од 12 359 или за 17,6%.