• A
  • A
  • A
shutterstock_14701387N1.jpg
24.09.2021. -
Остварена производња пшенице и раног воћа и очекивани приноси касних усева, воћа и грожђа, стање 05.09. 2021.


Према претходним резултатима, са стањем на дан 5. септембра 2021. године, остварена производња пшенице износи 3 538 хиљ. тона, што је за 23,1% више у односу на производњу остварену у прошлој години. Остварена производња малина је виша за 10,1%, а вишања мања за 6,4%.

Очекивана производња кукуруза је 6 241 хиљ. тона, што је за 20,7% мање у односу на производњу остварену у прошлој години. У поређењу са прошлом годином, очекује се већа производња шећерне репе за 1,5%, а мања производња сунцокрета за 6,1% и соје за 27,0%.

У односу на десетогодишњи просек (2011–2020), производња пшенице је већа за 35,9%, сунцокрета за 8,4% и соје за 4,7%, а мања је производња кукуруза за 0,7% и шећерне репе за 21,8%.

У поређењу са производњом оствареном у прошлој години, очекује се већа производња јабука, за 4,9%, а мања производња шљива, за 29,1%. У односу на десетогодишњи просек, очекује се повећање производње јабука за 22,3%, а смањење код шљива за 8,2%. Очекивана производња грожђа у Републици Србији мања је за 2,9% од прошлогодишње, што је за 3,9% мање у односу на десетогодишњи просек.

Коначни подаци о производњи усева, воћа и грожђа у 2021. години биће објављени у току марта 2022. године.

Републички завод за статистику од 1999. године не располаже појединим подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).

Остале вести