• A
  • A
  • A
shutterstock_705804559.jpg
06.09.2021. -
Квартално пословање привредних друштава, II квартал 2021.


Према претходним подацима, пословни приходи у нефинансијској пословној економији у Републици Србији другом кварталу 2021. године били су већи за 30,3% у односу на исти период претходне године. У поређењу с првим кварталом 2021. године, забележен је њихов раст од 14,8%. У информационо-комуникационом сектору пословни приходи су били већи за 15,6% у односу на исти период претходне године. У поређењу с првим кварталом 2021. године, забележен је њихов раст од 14,6%.

Пословни расходи у нефинансијској пословној економији у другом кварталу 2021. године били су већи за 26,4% у односу на исти период претходне године. Уколико се упореде с првим кварталом 2021. године, њихов раст износи 15,3%. У информационо-комуникационом сектору пословни расходи су били већи за 17,3% у односу на исти период претходне године. У поређењу с првим кварталом 2021. године, забележен је њихов раст од 14,5%.