• A
  • A
  • A
shutterstock_195608981.jpg
30.07.2021. -
Индекси индустријске производње, јун 2021.


Индустријска производња у Републици Србији у
јуну 2021. године већа је за 4,4% у односу на јун 2020. године, а у односу на просек 2020. године већа је за 4,2%. Индустријска производња у периоду јануар – јун 2021. године, у поређењу са истим периодом 2020. године, већа је за 9,1%.

Посматрано по секторима, у јуну 2021. године, у односу на исти месец 2020. године забележена су следећа кретања:

  • сектор Прерађивачка индустрија – раст од 6,3%,
  • сектор Рударство – пад од 2,6%, и
  • сектор Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација – пад од 3,2%.


Подаци о индустријској производњи – по наменским групама, у јуну 2021. године, у односу на јун претходне године, показују да je дошло до раста у производњи:

  • капиталних производа, за 21,7%,
  • интермедијарних производа, осим енергије, за 6,7%, и
  • нетрајних производа за широку потрошњу, за 2,4%,

док је пад забележен у производњи

  • енергије, за 1,4%, и
  • трајних производа за широку потрошњу, за 2,7%.


Обим индустријске производње у јуну 2021. године, у односу на јун 2020. године, бележи:

       раст код 19 области (учешће у структури индустријске производње – 51%),

       пад код 10 области (учешће у структури индустријске производње – 49%).

Највећи утицај на раст индустријске производње у јуну 2021. године, у односу на јун 2020. године, имале су: Производња моторних возила и приколица, Производња производа од гуме и пластике, Производња електричне опреме, Производња осталих саобраћајних средстава, и Производња производа од неметалних минерала.

Десезонирани индекс индустријске производње за јун 2021. у односу на мај 2021. године показује да је за индустрију – укупно остварен раст индустријске производње од 3,0%, и да је за Прерађивачку индустрију остварен раст од 2,7%.

Десезонирани индекс индустријске производње за јун 2021. године, у односу на просек 2020. године, за индустрију – укупно показује да је остварен раст од 1,9%, а за Прерађивачку индустрију раст од 5,5%.

Производња малих предузећа (број запослених мањи од 50) која нису обухваћена редовним статистичким истраживањем прати се на узорку изабраних јединица из сектора прерађивачке индустрије. Када се укључи оцена индустријске производње малих предузећа из узорка, индустријска производња у јуну 2021. године, у односу на просек 2020. године, код укупне индустријске производње већа је за 4,0%, а код Прерађивачке индустрије  већа je за 10,5%.

Подаци о индустријској производњи у 2021. години биће објављивани последњег радног дана у месецу и односиће се на претходни месец. 

1) Републички завод за статистику од 1999. године не располаже подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).

Остале вести