• A
  • A
  • A
shutterstock_723689029.jpg
14.07.2021. -
Малолетни учиниоци кривичних дела, 2020.

 

Укупан број кривичних пријава према малолетним учиниоцима кривичних дела у 2020. години је 2 524 и мањи је за 13% у односу на 2019. годину. Број поднетих предлога већу за изрицање кривичних санкција (1 750) мањи је за 13%, а број малолетника којима су изречене кривичне санкције (1 239) такође је мањи, за 26%, у односу на претходну, 2019. годину.

У 2020. години, према малолетним учиниоцима кривичних дела примењени су васпитни налози: јавни тужилац за малолетнике је у 224 случаја применио васпитни налог, а у 39 случајeва судија за малолетнике. У истој години, за три малолетника је изречена казна  малолетнички затвор (0,2%).