• A
  • A
  • A
Малолетни учиниоци кривичних дела

Подаци о пријављеним и осуђеним малолетним лицима (лицима која су у време извршења кривичног дела имала навршених 14 година живота, а нису навршила 18 година).

 

Вести
Види све
14. јул 2021. Малолетни учиниоци кривичних дела, 2020.

Укупан број кривичних пријава према малолетним учиниоцима кривичних дела у 2020. години је 2 524 и мањи је за 13% у односу на 2019. годину. Број поднетих предлога већу за изрицање кривичних санкција (1 750) мањи је за 13%, а број малолетника којима су изречене кривичне санкције (1 239) такође је мањи, за 26%, у односу на претходну, 2019. годину.

Опширније
Подаци