• A
  • A
  • A
Малолетни учиниоци кривичних дела

Подаци о пријављеним и осуђеним малолетним лицима (лицима која су у време извршења кривичног дела имала навршених 14 година живота, а нису навршила 18 година).

 

Вести
Види све
14. јул 2022. Малолетни учиниоци кривичних дела, 2021.

Укупан број кривичних пријава према малолетним учиниоцима кривичних дела у 2021. години је 2 513, број поднетих предлога већу за изрицање кривичних санкција је 1 749, док је број малолетника којима су изречене кривичне санкције 1 383, што је за 12% више у односу на  2020. годину.

Опширније
Подаци