• A
  • A
  • A
shopping-cart-2369143__480[1].jpg
12.07.2021. -
Индекси потрошачких цена, јун 2021.


Цене производа и услуга личне потрошње у јуну 2021. године, у односу на мај 2021. године, у просеку су повећане за 0,3%. Потрошачке цене у јуну 2021. године, у поређењу са истим месецом претходне године, повећане су за 3,3%, док су у поређењу са децембром 2020. године повећане у просеку за 3,5%.

Посматрано по главним групама производа и услуга класификованих према намени потрошње, у јуну 2021. године, у односу на претходни месец, раст цена је забележен у групама Рекреација и култура (2,2%), Транспорт (0,7%), Ресторани и хотели (0,6%), Намештај, покућство и текуће одржавање стана (0,5%), Здравство (0,3%), Алкохолна пића и дуван и Одећа и обућа (за по 0,2%), Стан, вода, електрична енергија, гас и друга горива и Образовање (за по 0,1%). Пад цена је забележен у групи Комуникације (-0,1%).

Цене осталих производа и услуга нису се битније мењале.