• A
  • A
  • A
shutterstock_144408568.jpg
25.06.2021. -
Живорођени и умрли, јануар-мај 2021.


У овом саопштењу приказани су претходни резултати о живорођеним и умрлим након уписа чињенице рођења и смрти у матичне књиге рођених и умрлих. Подаци су приказани према месецу регистрације, тј. месецу уписа у матичне књиге рођених и умрлих у 2020. и 2021. години.

У Републици Србији, у периоду јануар-мај 2021. године, број живорођених је износио 23 656. У односу на исти период претходне године, када је број живорођених износио 24 056, бележи се пад од 400 односно за 1,7%.

Број умрлих у Републици Србији у периоду јануар-мај 2021. године износио је 56 719 и, у односу на исти период претходне године, када је број умрлих био 43 244, бележи се раст од 13 475 или за 31,2%.