• A
  • A
  • A
shutterstock_478513873.jpg
24.06.2021. -
Уписани студенти, 2020/21. школска година – Високо образовање


У школској 2020/21. години, на свим високошколским установама и на свим нивоима студија у Републици Србији уписанo је 241 605 студенатa.

Од укупног броја уписаних 102 870 студенатa (42,6%) мушког је пола, а 138 735 (57,4%) женског пола.

На државним и приватним универзитетима укупно је уписано 203 718 студенатa – од тога 86,2% или 175 588 студената уписано је на државним, а 13,8% или 28 130 студенaтa на приватним факултетима.

На високим струковним државним и приватним школама укупно је уписано 37 887 студената – од тога 85,6% или 32 425 студената на државним струковним високим школама, а 14,4% или 5 462 студента на приватним.

Посматрано према начину финансирања студија, 42,2% студената уписало се на буџет, а 57,8% студената на самофинансирање.