• A
  • A
  • A
fruits-1761031__480[1].jpg
11.06.2021. -
Индекси потрошачких цена, мај 2021.


Цене производа и услуга личне потрошње у мају 2021. године, у односу на април 2021. године, у просеку су повећане за 0,5%. Потрошачке цене у мају 2021. године, у поређењу са истим месецом претходне године, повећане су за 3,6%, док су у поређењу са децембром 2020. године повећане у просеку за 3,2%.

Посматрано по главним групама производа и услуга класификованих према намени потрошње, у мају 2021. године, у односу на претходни месец, раст цена је забележен у групама Храна и безалкохолна пића (1,0%), Одећа и обућа (0,8%), Ресторани и хотели (0,7%), Транспорт (0,5%), Здравство (0,4%), Стан, вода, електрична енергија, гас и друга горива (0,3%). До повећања цена дошло је и у групама Алкохолна пића и дуван и Рекреација и култура (за по 0,2%) и Комуникације (0,1%). Пад цена је забележен у групи Намештај, покућство и текуће одржавање стана (-0,1%).

Цене осталих производа и услуга нису се битније мењале.

Остале вести