• A
  • A
  • A
background-check-2739233_960_720n.jpg
10.05.2021. -
Грађевинска делатност, I квартал 2021.


Према подацима прикупљеним у I кварталу 2021. године, вредност изведених радова на територији Републике Србије порасла је за 20,0% у текућим ценама, док у сталним ценама тај раст износи 20,7% у односу на I квартал 2020. године. Посматрано према врсти грађевина, вредност изведених радова на зградама, у сталним ценама, повећана је 17,5%, а на осталим грађевинама 22,7%.

Вредност изведених радова у I кварталу 2021, у сталним ценама, повећана је у свим регионима у односу на исти квартал 2020. године, и то у Региону Шумадије и Западне Србије за 37,0%, Региону Јужне и Источне Србије за 35,2%, у Београдском региону за 23,4% и Региону Војводине за 0,7%.

Од укупне вредности радова на територији Републике Србије изведено је 96,3%, док је преосталих 3,7% изведено на градилиштима у иностранству.

Вредност изведених радова извођача из Републике Србије у I кварталу 2021. године, за радове који су извођени на територији Републике Србије и иностранства, порасла је за 20,4% у односу на I квартал 2020. године у текућим ценама, док у сталним ценама тај раст износи 21,2%.