• A
  • A
  • A
shutterstock_208699915.jpg
29.04.2021. -
Индекси индустријске производње, март 2021.


Индустријска производња у Републици Србији у
марту 2021. године већа је за 6,1% у односу на март 2020. године, а у односу на просек 2020. године већа је за 9,0%. Индустријска производња у периоду јануар – март 2021. године, у поређењу са истим периодом 2020. године, већа је за 3,8%.

Посматрано по секторима, у марту 2021. године, у односу на исти месец 2020. године забележена су следећа кретања:

  • сектор Прерађивачка индустрија – раст од 6,5%,
  • сектор Рударство – раст од 5,7%, и
  • сектор Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација – раст од 5,0%.

Подаци о индустријској производњи – по наменским групама, у марту 2021. године, у односу на март претходне године, показују да je дошло до раста у производњи:

  • трајних производа за широку потрошњу, за 41,6%,
  • капиталних производа, за 29,8%,
  • интермедијарних производа, осим енергије, за 15,5%, и
  • нетрајних производа за широку потрошњу, за 4,0%,

док је пад забележен у производњи

  • енергије, за 10,1%.

 

Обим индустријске производње у марту 2021. године, у односу на март 2020. године, бележи:

       раст код 23 области (учешће у структури индустријске производње – 83%),

       пад код 6 области (учешће у структури индустријске производње – 17%).

Највећи утицај на раст индустријске производње у марту 2021. године, у односу на март 2020. године, имале су: Производња металних производа, осим машина, Производња електричне опреме, Производња прехрамбених производа, Производња електричне енергије, и Производња производа од неметалних минерала.

Десезонирани индекс индустријске производње за март 2021. у односу на фебруар 2021. године показује да је за индустрију – укупно остварен пад индустријске производње од 3,5%, и да је за Прерађивачку индустрију остварен пад од 2,7%.

Десезонирани индекс индустријске производње за март 2021. године, у односу на просек 2020. године, за индустрију – укупно показује да је остварен раст од 6,0%, а за Прерађивачку индустрију раст од 6,4%.

Производња малих предузећа (број запослених мањи од 50) која нису обухваћена редовним статистичким истраживањем прати се на узорку изабраних јединица из сектора прерађивачке индустрије. Када се укључи оцена индустријске производње малих предузећа из узорка, индустријска производња у марту 2021. године, у односу на просек 2020. године, код укупне индустријске производње већа је за 9,2%, а код Прерађивачке индустрије  већа je за 6,0%.

Подаци о индустријској производњи у 2021. години биће објављивани последњег радног дана у месецу и односиће се на претходни месец. 

1) Републички завод за статистику од 1999. године не располаже подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).

Остале вести