• A
  • A
  • A
shutterstock_70747585.jpg
09.04.2021. -
Средње образовање – почетак школске године, 2020


У школској 2020/21. години настава се одвијала у  518 редовних средњих школа (454 државне и 64 приватне) и 41 државној школи/одељењу за ученике са сметњама у развоју.

Редовне средње школе похађало је 248 605 ученика, 123 364 девојчице (49,6%) и 125 241 дечака (50,4%). Школе/одељења за ученике са сметњама у развоју похађало је 2 320 ученика, 870 девојчица (37,5%) и 1 450 дечака (62,5%).