• A
  • A
  • A
Средње образовање

Подаци о броју и типу средњих школа, броју одељења, настави на језику народности, учење страних језика, редовним и ванредним ученицима, о ученицима према подручјима рада, о завршавању средње школе, о одустајању од школовања, о ученицима у специјалним средњим школама, као и о наставном особљу у средњем образовању.

 

Вести
Види све
09. април 2021. Средње образовање – почетак школске године, 2020

У школској 2020/21. години 518 редовних средњих школа похађало је 248 605 ученика, а 41 државну школу/одељење за ученике са сметњама у развоју похађало је 2 320 ученика.

Опширније
Кључни показатељи
Подаци