• A
  • A
  • A
shutterstock_195608981.jpg
31.03.2021. -
Индекси индустријске производње, фебруар 2021.


Индустријска производња у Републици Србији у
фебруару 2021. године већа је за 2,6% у односу на фебруар 2020. године, а у односу на просек 2020. године већа је за 1,2%. Индустријска производња у периоду јануар – фебруар 2021. године, у поређењу са истим периодом 2020. године, већа је за 2,6%.

Посматрано по секторима, у фебруару 2021. године, у односу на исти месец 2020. године забележена су следећа кретања:

  • сектор Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација – раст од 10,2%,
  • сектор Прерађивачка индустрија – раст од 1,4%, и
  • сектор Рударство – пад од 3,0%.

Подаци о индустријској производњи – по наменским групама, у фебруару 2021. године, у односу на фебруар претходне године, показују да je дошло до раста у производњи:

  • трајних производа за широку потрошњу, за 16,6%,
  • енергије, за 10,5%, и
  • интермедијарних производа, осим енергије, за 2,6%,

док је пад забележен у производњи

  • капиталних производа, за 0,7%, и
  • нетрајних производа за широку потрошњу, за 6,3%.

 

Обим индустријске производње у фебруару 2021. године, у односу на фебруар 2020. године, бележи:

       раст код 13 области (учешће у структури индустријске производње – 50%),

       пад код 16 области (учешће у структури индустријске производње – 50%).

Највећи утицај на раст индустријске производње у фебруару 2021. године, у односу на фебруар 2020. године, имале су: Производња електричне енергије, Производња кокса и деривата нафте, Производња електричне опреме, Производња осталих саобраћајних средстава, и Производња хемијских производа.

Десезонирани индекс индустријске производње за фебруар 2021. у односу на јануар 2021. године показује да је за индустрију – укупно остварен раст индустријске производње од 2,2%, и да је за Прерађивачку индустрију остварен раст од 2,6%.

Десезонирани индекс индустријске производње за фебруар 2021. године, у односу на просек 2020. године, за индустрију – укупно показује да је остварен раст од 9,7%, а за Прерађивачку индустрију раст од 10,0%.

Производња малих предузећа (број запослених мањи од 50) која нису обухваћена редовним статистичким истраживањем прати се на узорку изабраних јединица из сектора прерађивачке индустрије. Када се укључи оцена индустријске производње малих предузећа из узорка, индустријска производња у фебруару 2021. године, у односу на просек 2020. године, код укупне индустријске производње већа је за 1,4%, а код Прерађивачке индустрије  мања je за 2,5%.

Подаци о индустријској производњи у 2021. години биће објављивани последњег радног дана у месецу и односиће се на претходни месец. 

 

1) Републички завод за статистику од 1999. године не располаже подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).

Остале вести