• A
  • A
  • A
shutterstock_705804559.jpg
05.03.2021. -
Квартално пословање привредних друштава, IV квартал 2020. године


Према претходним подацима, пословни приходи у нефинансијској пословној економији у Републици Србији у четвртом кварталу 2020. године били су већи за 9,7% у односу на исти период претходне године. У поређењу с трећим кварталом 2020. године, забележен је њихов раст од 10%. У информационо-комуникационом (ИКТ) сектору пословни приходи су били већи за 10,1% у односу на исти период претходне године. У поређењу с трећим кварталом 2020. године, забележен је њихов раст од 14%.

Пословни расходи у нефинансијској пословној економији у четвртом кварталу 2020. године били су већи за 10,3% у односу на исти период претходне године. Уколико се упореде с трећим кварталом 2020. године, њихов раст износи 13%. У информационо-комуникационом (ИКТ) сектору пословни расходи су били већи за 18,1% у односу на исти период претходне године. У поређењу с трећим кварталом 2020. године, забележен је њихов раст од 21%.

Остале вести