• A
  • A
  • A
shutterstock_59993326.jpg
26.02.2021. -
Промет робе у трговини на мало, јануар 2021. године


Према претходним резултатима, промет робе у трговини на мало у Републици Србији у јануару 2021. године, у односу на јануар 2020. године, већи је у текућим ценама за 2,3%, а у сталним ценама за 3,2%.

Промет робе у трговини на мало у јануару 2021. године, у односу на просек 2020. године, мањи је у текућим ценама за 7,3%, а у сталним ценама за 7,4%.

Промет у трговини на мало добијен је на основу редовног статистичког истраживања „Месечни извештај трговине на мало“, реализованог на узорку, и на основу пријава ПДВ-а добијених од Пореске управе.

Индекси промета робе у сталним ценама (реални индекси) добијени су дефлационирањем индекса у текућим ценама (номинални индекси) одговарајућим индексима потрошачких цена, из којих су искључени: вода (из комуналних система), струја и моторна возила, мотоцикли и делови.

Све објављене индексе треба третирати као претходне, што значи да може доћи до извесних корекција на основу оцењених резултата из редовних статистичких истраживања која спроводимо на већем броју јединица у узорку.

Остале вести