• A
  • A
  • A
Трговина на мало

Под трговином на мало подразумева се препродаја робе крајњим потрошачима (продаја робе без прераде, првенствено становништву за личну потрошњу и употребу у домаћинству, и правним и физичким лицима за обављање њихове делатности).
Статистика унутрашње трговине обухвата и приказује резултате о промету робе у трговини на мало на месечном, кварталном и годишњем нивоу, према трговинским гранама делатности, робним групама и статистичким територијалним јединицама.

 

 

 

Вести
Види све
29. март 2024. Промет робе у трговини на мало, фебруар 2024. године

Према претходним резултатима, промет робе у трговини на мало у Републици Србији у фебруару 2024. године, у односу на исти месец претходне године, већи је у текућим ценама за 14,4%, а у сталним ценама за 8,8%.

Опширније
Подаци