• A
  • A
  • A
shutterstock_195608981.jpg
26.02.2021. -
Индекси индустријске производње, јануар 2021.


Индустријска производња у Републици Србији у
јануару 2021. године већа је за 2,5% у односу на јануар 2020. године, а у односу на просек 2020. године мања је за 4,7%.

Посматрано по секторима, у јануару 2021. године, у односу на исти месец 2020. године забележена су следећа кретања:

  • сектор Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација – раст од 11,7%,
  • сектор Рударство– раст од 0,2%, и
  • сектор Прерађивачка индустрија – раст од 0,1%.

Подаци о индустријској производњи – по наменским групама, у јануару 2021. године, у односу на јануар претходне године, показују да je дошло до раста у производњи:

  • трајних производа за широку потрошњу, за 11,7%,
  • енергије, за 10,1%, и
  • интермедијарних производа, осим енергије, за 1,3%,

док је пад забележен у производњи

  • нетрајних производа за широку потрошњу, за 2,6%, и
  • капиталних производа, за 9,9%.

 

Обим индустријске производње у јануару 2021. године, у односу на јануар 2020. године, бележи:

       раст код 15 области (учешће у структури индустријске производње – 51%),

       пад код 14 области (учешће у структури индустријске производње – 49%).

Највећи утицај на раст индустријске производње у јануару 2021. године, у односу на јануар 2020. године, имале су: Производња електричне енергије, Производња кокса и деривата нафте, Производња електричне опреме, Прерада дрвета и производи од дрвета, осим намештаја, и Производња дуванских производа.

Десезонирани индекс индустријске производње за јануар 2021. у односу на децембар 2020. године показује да је за индустрију – укупно остварен раст индустријске производње од 1,3%, и да је за Прерађивачку индустрију остварен раст од 0,2%.

Десезонирани индекс индустријске производње за јануар 2021. године, у односу на просек 2020. године, за индустрију – укупно показује да је остварен раст од 7,0%, а за Прерађивачку индустрију раст од 6,9%.

Производња малих предузећа (број запослених мањи од 50) која нису обухваћена редовним статистичким истраживањем прати се на узорку изабраних јединица из сектора прерађивачке индустрије. Када се укључи оцена индустријске производње малих предузећа из узорка, индустријска производња у јануару 2021. године, у односу на просек 2020. године, код укупне индустријске производње мања је за 4,8%, а код Прерађивачке индустрије  мања je за 12,3%.

Подаци о индустријској производњи у 2021. години биће објављивани последњег радног дана у месецу и односиће се на претходни месец. 

Остале вести