• A
  • A
  • A
fruits-1761031__480[1].jpg
22.02.2021. -
Индекси потрошачких цена, јануар 2021.


Цене производа и услуга личне потрошње у јануару 2021. године, у односу на децембар 2020. године, у просеку су повећане за 0,4%. Потрошачке цене у јануару 2021. године, у поређењу са истим месецом претходне године, повећане су за 1,1%. У 2020. години у поређењу са 2019. годином, потрошачке цене су у просеку повећане за 1,6%.

Посматрано по главним групама производа и услуга класификованих према намени потрошње, у јануару 2021. године, у односу на претходни месец, раст цена је забележен у групама Стан, вода, електрична енергија, гас и друга горива (2,2%), Транспорт (1,3%), Рекреација и култура (0,9%), Ресторани и хотели (0,2%) и у групама Храна и безалкохолна пића и Здравство (за по 0,1%). Пад цена је забележен у групама Одећа и обућа (-1,7%) и Комуникације (-0,7%).

Цене осталих производа и услуга нису се битније мењале.

Остале вести