• A
  • A
  • A
shutterstock_770042947.jpg
29.01.2021. -
Промет робе у трговини на мало, децембар 2020. године


Према претходним резултатима, промет робе у трговини на мало у Републици Србији у децембру 2020. године, у односу на децембар 2019. године, мањи је у текућим ценама за 0,6%, а у сталним ценама је већи за 0,2%.

Промет робе у трговини на мало у 2020. години, у односу на 2019. годину, већи је у текућим ценама за 3,9%, а у сталним ценама за 4,3%.

Промет у трговини на мало добијен је на основу редовног статистичког истраживања „Месечни извештај трговине на мало“, реализованог на узорку, и на основу пријава ПДВ-а добијених од Пореске управе.

Индекси промета робе у сталним ценама (реални индекси) добијени су дефлационирањем индекса у текућим ценама (номинални индекси) одговарајућим индексима потрошачких цена, из којих су искључени: вода (из комуналних система), струја и моторна возила, мотоцикли и делови.

Све објављене индексе треба третирати као претходне, што значи да може доћи до извесних корекција на основу оцењених резултата из редовних статистичких истраживања која спроводимо на већем броју јединица у узорку.

Остале вести