• A
  • A
  • A
shutterstock_195608981.jpg
29.01.2021. -
Индекси индустријске производње, децембар 2020.


Индустријска производња у Републици Србији у децембру 2020. године
већа је за 4,1% у односу на децембар 2019. године, док је у односу на просек 2019. године, већа за 9,8%. Индустријска производња у 2020. години, у поређењу са 2019. годином, већа је за 0,4%.

Посматрано по секторима,

у децембру 2020. године, у односу на исти месец 2019, забележена су следећа кретања:

  • сектор Прерађивачка индустрија – раст од 5,5%,
  • Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација – раст од 0,5%, и
  • сектор Рударство – пад од 1,4%.

Подаци о индустријској производњи по наменским групама у децембру 2020. године, у односу на исти месец претходне године, показују да je дошло до раста у производњи:

  • капиталних производа (14,8%),
  • интермедијарних производа, осим енергије (8,2%),
  • трајних производа за широку потрошњу (3,3%), и
  • енергије (1,6%),

док је пад забележен у производњи:

  • нетрајних производа за широку потрошњу (0,8%).

 

Обим индустријске производње у децембру 2020. године, у односу на децембар 2019, бележи:

– раст код 14 области (учешће у структури индустријске производње – 71%), а

– пад код 15 области (учешће у структури индустријске производње – 29%).

Највећи утицај на раст индустријске производње у децембру 2020. године, у односу на исти месец 2019. године, имале су: Производња металних производа, осим машина, Производња производа од гуме и пластике, Производња производа од неметалних минерала, Производња електричне опреме и Производња прехрамбених производа.

Обим индустријске производње у 2020. години, у односу на 2019. годину, бележи:

раст код 14 области (учешће у структури индустријске производње – 67%), а

– пад код 15 области (учешће у структури индустријске производње – 33%).

Највећи утицај на раст индустријске производње у 2020. године, у односу на 2019. годину, имале су: Производња кокса и деривата нафте, Производња прехрамбених производа, Производња металних производа, осим машина, Производња електричне опреме, и Експлоатација руда метала.

Десезонирани индекс индустријске производње за децембар 2020. године, у односу на просек 2019. године за индустрију – укупно показује да је остварен раст од 5,1%, а за прерађивачку индустрију раст од 6,6%.

Десезонирани индекс индустријске производње за децембар 2020. године, у односу на новембар 2020. године показује да је за индустрију – укупно остварен раст индустријске производње од 3,5% и да је за прерађивачку индустрију остварен раст од 6,5%.

Производња малих предузећа (број запослених мањи од 50) која нису обухваћена редовним статистичким истраживањем прати се на узорку изабраних јединица из сектора прерађивачке индустрије. Када се укључи оцена индустријске производње малих предузећа из узорка, индустријска производња у децембру 2020. године, у односу на просек 2019. године, код укупне индустријске производње већа је за 9,5%, а код прерађивачке индустрије већа je за 8,3%.

Подаци о индустријској производњи у 2021. години биће објављивани последњег радног дана у месецу и односиће се на претходни месец.

1) Републички завод за статистику од 1999. године не располаже подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).

Остале вести