• A
  • A
  • A
shutterstock_195608981.jpg
30.12.2020. -
Индекси индустријске производње, новембар 2020.


Индустријска производња у Републици Србији у новембру 2020. године
мања је за 1,4% у односу на новембар 2019. године, док је у односу на просек 2019. године, већа за 6,0%. Индустријска производња у периоду јануар – новембар 2020. године, у поређењу са истим периодом 2019. године, већа је за 0,1%.

Посматрано по секторима,

у новембру 2020. године, у односу на исти месец 2019, забележена су следећа кретања:

  • сектор Прерађивачка индустрија – пад од 3,8%,
  • Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација – раст од 6,6%, и
  • сектор Рударство – раст од 7,2%.

 

Подаци о индустријској производњи по наменским групама у новембру 2020. године, у односу на исти месец претходне године, показују да je дошло до пада у производњи:

  • нетрајних производа за широку потрошњу (5,7%), и
  • капиталних производа (5,4%),

 

док је раст забележен у производњи:

  • трајних производа за широку потрошњу (7,8%),
  • интермедијарних производа, осим енергије (1,4%), и
  • енергије (0,7%).

 

Обим индустријске производње у новембру 2020. године, у односу на новембар 2019, бележи:

– пад код 16 области (учешће у структури индустријске производње – 40%), а

– раст код 13 области (учешће у структури индустријске производње – 60%).

 

Највећи утицај на пад индустријске производње у новембру 2020. године, у односу на исти месец 2019. године, имале су: Производња основних фармацеутских производа и препарата, Производња основних метала, Производња кокса и деривата нафте, Производња одевних предмета и Штампање и умножавање аудио и видео записа.

Десезонирани индекс индустријске производње за новембар 2020. године, у односу на просек 2019. године за индустрију – укупно показује да је остварен раст од 1,8%, а за прерађивачку индустрију раст од 0,6%.

Десезонирани индекс индустријске производње за новембар 2020. године, у односу на октобар 2020. године показује да је за индустрију – укупно остварен пад индустријске производње од 2,0% и да је за прерађивачку индустрију остварен пад од 2,2%.

Производња малих предузећа (број запослених мањи од 50) која нису обухваћена редовним статистичким истраживањем прати се на узорку изабраних јединица из сектора прерађивачке индустрије. Када се укључи оцена индустријске производње малих предузећа из узорка, индустријска производња у новембру 2020. године, у односу на просек 2019. године, код укупне индустријске производње већа је за 6,0%, а код прерађивачке индустрије већа je за 5,2%.

Подаци о индустријској производњи у 2020. години биће објављивани последњег радног дана у месецу и односиће се на претходни месец.

 

1) Републички завод за статистику од 1999. године не располаже подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).