• A
  • A
  • A
beba02.jpg
25.11.2020. -
Живорођени и умрли, јануар-октобар 2020.


У овом саопштењу приказани су претходни резултати о живорођеним и умрлим након уписа чињенице рођења и смрти у матичне књиге рођених и умрлих. Подаци су приказани према месецу регистрације, тј. месецу уписа у матичне књиге рођених и умрлих у 2019. и 2020. години.

У Републици Србији, у периоду јануар-октобар 2020. године, број живорођених је износио 51 753. У односу на исти период претходне године, када је укупан број живорођених износио 53 082, бележи се пад од 1 329 односно за 2,5%.

Број умрлих у Републици Србији у периоду јануар-октобар 2020. године износио је 86 798 и, у односу на исти период претходне године, када је број умрлих био 84 168, бележи се раст од 2 630 или за 3,1%.