• A
  • A
  • A
construction-crane-404574_960_720.jpg
16.11.2020. -
Издате грађевинске дозволе, септембар 2020.


У септембру месецу 2020. издато је 2 478 грађевинских дозвола, што је за 10,8% више него у истом периоду претходне године. Од укупног броја дозвола издатих у септембру, 84,1% дозволa односи се на зграде, а 15,9% на остале грађевине. Ако се посматрају само зграде, 79,3% дозвола издато је за стамбене, а 20,7% за нестамбене зграде, док се код осталих грађевина највећи део односи на цевоводе, комуникационе и електричне водове (72,0%).

Према дозволама издатим у септембру 2020. у Републици Србији, пријављена је изградња 2 710 станова, с просечном површином од 80,3m². Од укупног броја станова у новим стамбеним зградама, 10,8% станова биће грађено у зградама с једним станом, с просечном површином од 144,1 m², а 87,3% станова биће грађено у зградама с три стана и више станова, и њихова просечна површина биће знатно мања и износиће 71,8 m².

Предвиђена вредност радова новоградње у септембру 2020. износи 87,9% од укупно предвиђене вредности радова. Посматрано према областима, највећа грађевинска активност очекује се у Београдској области, 29,6% од предвиђене вредности новоградње, затим следе Средњобанатска област (24,1%), Сремска област (8,3%) и Нишавска област (5,5%), док се учешћа осталих области крећу до 4,7%.