• A
  • A
  • A
shopping-cart-2369143__480[1].jpg
12.11.2020. -
Индекси потрошачких цена, октобар 2020.


Цене производа и услуга личне потрошње у октобру 2020. године, у односу на септембар 2020. године, у просеку су забележиле раст од 0,1%. Потрошачке цене у октобру 2020. године, у поређењу са истим месецом претходне године, повећане су за 1,8%, док су у поређењу са децембром 2019. године повећане у просеку за 1,1%.

Посматрано по главним групама производа и услуга класификованих према намени потрошње, у октобру 2020. године, у односу на претходни месец, раст цена је забележен у групама Одећа и обућа (2,2%), Комуникације (0,6%), Ресторани и хотели (0,4%), Рекреација и култура и Здравство (за по 0,3%) и Образовање (0,2%). Пад цена забележен је у групама Транспорт (-0,4%) и Храна и безалкохолна пића (-0,1%).

Цене осталих производа и услуга нису се битније мењале.