• A
  • A
  • A
Zap.jpg
29.10.2020. -
Према административним изворима – 44422 запослених више него у истом периоду прошле године


Укупан број запослених у трећем кварталу 2020. године износио је 2 224 842 лица. У односу на исти квартал претходне године, укупна регистрована запосленост је повећана за 2,0%, односно за 44 422 лица.

Посматрано према модалитетима запослености, запослених у радном односу било је 2 092 398, ван радног односа 66 906, док је број регистрованих индивидуалних пољопривредника износио 65 538.

До запошљавања је првенствено долазило у категорији запослености у радном односу, где је забележен раст од 2,8% (57 857 лица) у односу на исти квартал претходне године.

Територијално, раст запослености је доминантно сконцентрисан у Београдском региону и Региону Војводине.     

Сектори делатности у којима је дошло до највећег повећања броја запослених су Прерађивачка индустрија (раст од 14 513 лица), Грађевинарство (раст од 9 727 лица), Трговина на велико и мало и поправка моторних возила (раст од 9 025 лица), Информисање и комуникације (раст од 6 643 лица)  и Саобраћај и складиштење (раст од 4 419 лица).