• A
  • A
  • A
Регистрована запосленост

Предмет Истраживања о регистрованој запослености, на бази информација из Централног регистра обавезног социјалног осигурања и Статистичког пословног регистра, јесу запослени код правних лица и предузетника, лица која самостално обављају делатност (професију), регистровани индивидуални пољопривредници; запослени у јавном сектору; запослени према модалитетима запослености (у радном односу и ван радног односа), до нивоа општина и области делатности.

 

Вести
Види све
30. јануар 2024. Регистрована запосленост, IV квартал 2023

Укупан број запослених у четвртом кварталу 2023. године износио је 2 367 704 лица. У односу на исти квартал претходне године, укупна регистрована запосленост је повећана за 1,1%, односно за 25 460 лица.

Сектори делатности у којима је дошло до највећег повећања броја запослених су Стручне, научне и техничке делатности (раст од 14 051 лица), Здравствена и социјална заштита (раст од 12 433 лица), Информисање и комуникације (раст од 7 580 лицa) и Услуге смештаја и исхране (раст од 3 985 лица).

Опширније
Подаци