• A
  • A
  • A
Регистрована запосленост

Предмет Истраживања о регистрованој запослености, на бази информација из Централног регистра обавезног социјалног осигурања и Статистичког пословног регистра, јесу запослени код правних лица и предузетника, лица која самостално обављају делатност (професију), регистровани индивидуални пољопривредници; запослени у јавном сектору; запослени према модалитетима запослености (у радном односу и ван радног односа), до нивоа општина и области делатности.

 

Вести
Види све
28. април 2021. Регистрована запосленост, I квартал 2021

Укупан број запослених у првом кварталу 2021. године износио је 2 248 200 лица. У односу на исти квартал претходне године, укупна регистрована запосленост је повећана за 2,8%, односно за 61 366 лица.

Посматрано према модалитетима запослености, запослених у радном односу било је 2 125 247, ван радног односа 59 962, док је број регистрованих индивидуалних пољопривредника износио 62 992.

Опширније
Подаци