• A
  • A
  • A
Регистрована запосленост

Предмет Истраживања о регистрованој запослености, на бази информација из Централног регистра обавезног социјалног осигурања и Статистичког пословног регистра, јесу запослени код правних лица и предузетника, лица која самостално обављају делатност (професију), регистровани индивидуални пољопривредници; запослени у јавном сектору; запослени према модалитетима запослености (у радном односу и ван радног односа), до нивоа општина и области делатности.

 

Вести
Види све
29 октобар 2020. Према административним изворима – 44422 запослених више него у истом периоду прошле године

Укупан број запослених у трећем кварталу 2020. године износио је 2 224 842 лица. У односу на исти квартал претходне године, укупна регистрована запосленост је повећана за 2,0%, односно за 44 422 лица.

Посматрано према модалитетима запослености, запослених у радном односу било је 2 092 398, ван радног односа 66 906, док је број регистрованих индивидуалних пољопривредника износио 65 538.

Опширније
Подаци