• A
  • A
  • A
Регистрована запосленост

Предмет Истраживања о регистрованој запослености, на бази информација из Централног регистра обавезног социјалног осигурања и Статистичког пословног регистра, јесу запослени код правних лица и предузетника, лица која самостално обављају делатност (професију), регистровани индивидуални пољопривредници; запослени у јавном сектору; запослени према модалитетима запослености (у радном односу и ван радног односа), до нивоа општина и области делатности.

 

Вести
Види све
ZapN.png
27.05.2020. - Регистрована запосленост у поређењу са бројем запослених према евиденцијама Пореске управе и ПИО фонда

Поводом учесталих полемика које се у јавности воде на тему запослености, Републички завод за статистику, као координатор статистичког система Републике Србије и званични произвођач статистичких података о запослености, сматра неопходним да разјасни који су званични извори података о запослености и зашто се подаци о броју запослених добијени путем статистичких истраживања разликују, у мањој или већој мери, од података добијених из неких других извора.

Опширније
Подаци