• A
  • A
  • A
Регистрована запосленост

Предмет Истраживања о регистрованој запослености, на бази информација из Централног регистра обавезног социјалног осигурања и Статистичког пословног регистра, јесу запослени код правних лица и предузетника, лица која самостално обављају делатност (професију), регистровани индивидуални пољопривредници; запослени у јавном сектору; запослени према модалитетима запослености (у радном односу и ван радног односа), до нивоа општина и области делатности.

 

Вести
Види све
27. април 2023. Регистрована запосленост, I квартал 2023

Укупан број запослених у првом кварталу 2023. године износио је 2 349 747 лица. У односу на исти квартал претходне године, укупна регистрована запосленост је повећана за 2,9%, односно за 65 461 лице.

Сектори делатности у којима је дошло до највећег повећања броја запослених су Информисање и комуникације (раст од 16 809 лица), Стручне, научне и техничке делатности (раст од 10 262 лицa), Трговина на велико и трговина на мало; поправка моторних возила и мотоцикала (раст од 6 550 лица) и Административне и помоћне услужне делатности (раст од 5 597 лица).

Опширније
Подаци