• A
  • A
  • A
Регистрована запосленост

Предмет Истраживања о регистрованој запослености, на бази информација из Централног регистра обавезног социјалног осигурања и Статистичког пословног регистра, јесу запослени код правних лица и предузетника, лица која самостално обављају делатност (професију), регистровани индивидуални пољопривредници; запослени у јавном сектору; запослени према модалитетима запослености (у радном односу и ван радног односа), до нивоа општина и области делатности.

 

Вести
Види све
shutterstock_92041757.jpg
31.01.2020. - Према административним изворима 43976 запослених више него у истом периоду прошле године

Укупан број запослених у четвртом кварталу 2019. године износио је 2 202 635 лица. У односу на исти квартал претходне године, укупна регистрована запосленост је повећана за 2,0%, односно за 43 976 лица.

 

Опширније
Подаци