• A
  • A
  • A
shutterstock_144408568.jpg
26.10.2020. -
Живорођени и умрли, јануар-септембар 2020.


У овом саопштењу приказани су претходни резултати о живорођеним и умрлим након уписа чињенице рођења и смрти у матичне књиге рођених и умрлих. Подаци су приказани према месецу регистрације, тј. месецу уписа у матичне књиге рођених и умрлих у 2019. и 2020. години.

У Републици Србији, у периоду јануар−септембар 2020. године, број живорођених је износио 46 270. У односу на исти период претходне године, када је укупан број живорођених износио 47 068, бележи се пад од 798 односно за 1,7%.

Број умрлих у Републици Србији у периоду јануар−септембар 2020. године износио је 78 445 и, у односу на исти период претходне године, када је број умрлих био 75 727, бележи се раст од 2 718 или за 3,6%.